หน้าแรกAbout usContact
ข่าวการศึกษาชนบท
มารู้จัก ศูนย์การเรียนสถาบันส่งเสริมการศึกษาชนบทกันเถอะ

          เป็นหย่อมบ้านบริวาร 1ใน7 หย่อมบ้านของหมู่ที่ 7 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หย่อมบ้านที่1-6 ทางราชการได้สร้างสถานศึกษาไว้บริการนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเหลือเพียงหย่อมบ้านทีอ่อคีที่ยังไม่มี สถานศึกษาไว้บริการนักเรียนในชุมชน ด้วยตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการศึกษา ทางนายสายันต์ ศร๊ทะหล้า อดีตครูอาสาสมัค กศน.จ.ตาก และผู้นำชุมชนทั้งฝ่ายปกครองตลอดถึงฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงร่วมกันจัดสร้างศูนย์การเรียนที่บ้านทีอ่อคีเฟื่อไว้บริการผู้เรียนในชุมชน ปัจจุบันศูนย์การเรียนบ้านทีอ่อคีได้รับการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา สื่อโทรทัศน์และครุภัณฑ์ นายสายันต์ ศรีทะหล้า อดีตครูอาสาสมัค กศน.จ.ตาก ได้กล่าวผ่าน หนังสือพิมพ์ปิงเมยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาก็เพื่อต้องการให้นักเรียนและชาวบ้านที่บ้านที่อ่อคีมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ดีในภาษาไทย สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทยได้ หากผู้เรียนสามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทยได้ ก็ถือว่าการจัดการศึกษาบรรลุผล ผู้บริหารยังได้วางแผนให้นักเรียนได้มีโอกาสทัศนะศึกษา ดูงานนอกสถานที่ เช่น การให้นักเรียนเข้าเยียมชมทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา สถานที่สำคัญทางศาสนา ตลอดถึงการทำเรื่องขออนุเคราะห์เยี่ยมชม ขบวนการยุติธรรม เช่น การเยี่ยมชมขบวนการวิธีพิจารณาคดีของศาลเป็นต้น

         นายสายันต์ ศรีทะหล้า ผู้บริหารศูนย์การเรียนบ้านทีอ่อคีกล่าวตอนท้ายว่า จะทำการสำรวจเพื่อจัดตั้งศูนย์ การเรียนดังกล่าวตำบลละ1ศูนย์ให้ครบทั้ง 6 ตำบลของเขต อ.ท่าสองยาง เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเสริมภาครัฐ ในกรณีที่รัฐไม่สามารถสร้างสถานศึกษาไว้บริการนักเรียนในชุมชนขนาดเล็ก ถิ่นกันดารที่มีผู้เรียนไม่เกิน 15คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                                                                         ทีมข่าวการศึกษา

                                                                               รายงาน
 
เข้าดู(2286)


ข่าวการศึกษาชนบทมาใหม่ล่าสุด
A00021 17:1:2009 -  มอบสิ่งของ-อุปกรณ์การเรียน (2257)
A00016 9:8:2008 -  มารู้จัก ศูนย์การเรียนสถาบันส่งเสริมการศึกษาชนบทกันเถอะ (2286)
ดูทั้งหมด>>
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก